Spôsoby liečby/Terapie

Fyziatria predstavuje liečenie fyzikálnymi podnetmi a to najmä elektrickým prúdom, ultrazvukom, elektromagnetickým vlnením a svetlom. Elektroliečbu predstavuje široká paleta...ďalej
Klimatická liečba čiže klimatoterapia patrí medzi nemedikamentózne liečebné metódy, pri ktorých je organizmus vystavený liečivým účinkom špeciálneho klimatického prostredia...ďalej
Balneoterapia využíva prírodné liečivé zdroje v rôznych formách vodoliečebných procedúr. Vonkajšia balneoterapia /kúpele, polevy/ a vnútorná balneoterapia /pitná liečba,...ďalej
Metodiky liečebnej rehabilitácie zohrávajú najdôležitejšiu úlohu v prevencii a liečbe bolestivých stavov pohybového systému. Ich pôsobenie je totiž aktívne zacielené priamo na...ďalej
K mechanoterapii môžme zaradiť masáže, bodové aplikácie a ich modifikácie, mobilizačno-manipulačné techniky, trakcie a polohovanie. K ovplyvneniu bolestí podmienených zmenami v...ďalej
Teploliečba /termoterapia/ môže byť pozitívna - hypertermia, kedy teplo do organizmu privádzame, alebo negatívna - kryoterapia, kedy ho odvádzame. Obe ako analgetické procedúry sa môžu...ďalej
Vodoliečebné procedúry môžu byť celkové a lokálne. Ich liečivý účinok je podmienený tepelným a mechanickým vplyvom, poprípade pridávanými chemickými prísadami. K hlavným...ďalej

(c) AdAstra Net s.r.o. - kontaktné údaje, Všetky práva vyhradené.
Cestovanie Svet | Letenky | Hotely | Dovolenka/Dovolená Slovensko | Ubytovanie/Ubytování Slovensko

generated in: 0.031460046768188s